ร่วมงานกับเรา
1) พนักงานขาย (เซลล์) 5 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด
- มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
- หากมีความรู้ด้านกล้องวงจรปิดหรือระบบเน็ตเวิร์ค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครงาน

2) บัญชี 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
- มีประสบการณ์การไม่น้อยกว่า 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- หากใช้โปรแกรม express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
สมัครงาน

3) พนักงานฝ่ายเทคนิค CCTV 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวช/ม.6ขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้ด้านระบบเน็ตเวิร์ค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
สมัครงาน

4) เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายและแผนกต่างๆ
- พิมพ์และจัดทำเอกสาร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

• เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ม6./ปวช. ขึ้นไป
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
• สามารถใช้ Computer และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความคล่องตัวในการทำงาน
• หากใช้โปรแกรม express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

สมัครงาน

5) พนักงานขายออนไลน์ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
• เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ม6./ปวช. ขึ้นไป
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี
• สามารถใช้ Computer และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความคล่องตัวในการทำงาน
• ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
สมัครงาน