ร่วมงานกับเรา
1) พนักงานขาย 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด
- มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาด
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป
สมัครงาน

2) บัญชี 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
สมัครงาน

3) ช่างเทคนิค 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
- เพศชาย - หญิง ไม่จำกัดอายุ
- วุฒิการศึกษาระดับม.6ขึ้นไป
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาก่อน
- ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
สมัครงาน